Predstavitev združenja

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Škofja Loka je domoljubno, nepolitično, neprofitno in nevladno društvo, ki združuje vse udeleženke in udeležence priprav in vojne za Slovenijo iz občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Žiri in Železniki. Združuje vse, ki so kot pripadniki določenih organizacij ali kot prostovoljci aktivno sodelovali v pripravah ali neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991.

Združenje je bilo ustanovljeno 9. novembra 2001, ustanovitelji pa so bili;  Vehar Danijel, Andrej Jaklič in Leon Tušar, ki so še z devetimi prisotnimi na tem ustanovnem zboru poleg sklepa o ustanovitvi sprejeli tudi Pravila delovanja.  Združenje je prva leta aktivno delovalo, potem pa je zaradi določenih objektivnih razlogov zamrlo. Pobudo za ponovni zagon je dal iniciativni odbor konec leta 2014, ki je na občnem zboru izvolil novo vodstvo, sprejel dopolnjen  statut društva in pričel z aktivnim delom. 

Združenje je danes prepoznavno v vseh štirih občinah s katerimi aktivno sodeluje, v času ponovnega delovanja pa se je članstvo povečalo kar za okrog 40 pripadnikov. Aktivno sodeluje z vsemi ostalimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami in društvi. Posebne vezi so stkane še posebej s Policijskim veteranskim društvom Sever, saj je bilo v času osamosvojitve več kot odlično sodelovanje med takratnimi pripadniki Milice in TO.

V združenju dajemo poudarek obeleževanju lokacij in dogodkov iz časa osamosvojitve, želeli pa bi prispevati tudi pri podajanju in razumevanju dogodkov iz tega časa mladim, ki so bili rojeni v samostojni Sloveniji. Vodilo delovanja v društvu  je medsebojno spoštovanje, tovarištvo in ljubezen do domovine.