Poplave, avgust 2023

Škofja Loka

Avgustovske poplave 2023 niso prizanesle niti našim članom. Kar nekaj škofjeloških veteranov je utrpelo škodo poplav za katere vemo.

Najhuje je bilo pri Juretu Hajnriharju v Bodovljah, ki mu je potok zalil z muljem, kamenjem in vejevjem celo poslopje žage z okolico. Odplaknilo mu je veliko lesenih izdelkov, lesenega materiala, hlodov, zalilo in uničilo osebno vozilo in še veliko ostalega v okolici hiše. Veterani smo organizirali pomoč in mu z več kot 70 urami pomagali pri čiščenju, da je ponovno zagnal stroje in pričel z delom.

Tudi našemu predsedniku Pavlu Jerebu je potok povzročil plaz ob in pod hišo na hribu. Potrebna bo velika sanacija hriba in pomoč države. V Stari Loki je Leonu Tušarju potok pritekel po travniku v hišo in mu zalil kletne prostore. V Puštalu je Tinetu Jesenovcu kanalizacija zalila kletne prostore. Pavlu Kalanu je hudournik v vasi Hosta zalil kletne prostore. Če katerega člana, ki je tudi utrpel škodo, pa ga nisem omenil, se mu iskreno opravičujem.

Kar nekaj naših članov je sodelovalo v akcijah pomoči, predvsem v Stari Loki in na sotočju Poljanske in Selške Sore. Zelo so bili aktivni Srečo Pirman, Janez Gartner in Tine Jesenovec z razvozom vode.

Vsem članom, ki ste kakorkoli nudili pomoč prizadetim po poplavah se v imenu OZVVS Škofja Loka iskreno zahvaljujem.