Pohod iz Poljanske in Selške doline do Žgajnerja

Stari vrh

V soboto, 11. julija 2020 smo veterani OOZVVS Škofja Loka izvedli pohod na Stari vrh do domačije »Žgajner«. Pohod smo izvedli iz Poljanske in Selške doline v spomin na rezervno poveljniško mesto KOORDINACIJSKE SKUPINE republike Slovenije, ki je delovala v času osamosvojitvene vojne. Dogodek je bil pomemben zato, ker je bila v tem času prvič vzpostavljena klicna telefonska linija s pozivno številko 01, čeprav so bili locirani na Gorenjskem. S tem je bila zagotovljena večja tajnost nahajališča poveljniškega mesta, pa tudi varnost. Istočasno pa je bila to pomembna naloga za enote 35.OšTO Škofja Loka, ki so zagotavljali širše varovanje območja.